Hvorfor bliver vi syge?

Det gør vi, fordi der er noget i kroppen, der ikke fungerer optimalt, dvs. at der er muskulære, organiske, fysiske eller psykiske (kemiske) ubalancer, som blokerer og forstyrrer det fine elektriske energisystem i kroppen. Det giver ubehag og smerter. Refleksterapi er en afslappende og behagelig metode til at genoprette balancen, så kroppens selvhelende kræfter igen kan modvirke sygdom og symptomer.

For at holde os raske skal energierne kunne flyde frit – ligesom vandet i havet!

80% af al sygdom/symptomer skyldes psykiske årsager

Der er ingen tvivl om, at genetik, levevis og kost spiller en rolle, men omkring  80% skyldes psykisk relaterede årsager, som skaber ubalance/ uorden i kroppens fantastiske energisystem.  Følelser som angst, vrede, sorg, bekymring og frustration, som vi har svært ved at takle, kan gøre os syge.

Ansigts Refleksterapi er en 100% naturlig og effektiv metode til afhjælpning af bl.a. smerter og stress.       

Der er ingen kontraindikationer ved metoden, hvorfor terapien uden risiko kan anvendes i kombination med alle behandlinger, der tilbydes inden for sundhedsvæsenet.

Områder i kroppen med utilstrækkelig energitilførsel gennem længere tid kan blive skadet/syge.

Via refleksterapi opnås balance i kroppen,  hvilket er en forudsætning for genskabe og bevare din sundhed.

Smerter

Mange mennesker lever dagligt med smerter. 

Iflg. Sundhedsstyrelsen marts 2019 oplever hele 25% af den voksne befolkning i Danmark i større eller mindre grad kroniske smerter. Smerterne påvirker både livskvalitet samt arbejds- og funktionsevne i negativ retning. Ved behandling med refleksterapi er det i mange tilfælde muligt at afhjælpe og lindre kroniske smerter væsentligt og derved også at reducere brug af smertestillende medicin.

Fx lider 800.000 danskere af migræne og hovedpine, og der er visse steder helt op til et års ventetid for at komme i behandling på hospital.

Hovedpine hos børn er – iflg. formanden for Hovedpineforeningen Hanne Johannsen – et kæmpe problem. Det går ud over børnenes indlæring, fordi de bliver trætte trækker sig tilbage og mister lysten til at lære. Og hvis de bliver ved med at have hovedpine, kan det ende med at blive kronisk. Iflg. ny Trivselsmåling fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har 18 pct. af eleverne i 4. – 9. klasse på alle københavnske skoler tit eller meget tit ondt i hovedet.

Stress
- er et alvorligt og stigende problem og er en af de væsentligste kilder til sygdom!
Stress – især psykisk stress – på job, i hjem og skole er årsag til mange forskellige symptomer og svækker kroppens immunforsvar.

Ansigts Refleksterapi lindrer og forebygger stress.

Stress... er ikke kun for de voksne!    

Ifølge Stressforeningen har sygehusene i Ålborg, Hillerød, Næstved og Roskilde oplevet stigninger på mel. 10 og 30% i antallet af børn, der er så syge af stress, at de på indlægges. Hvert 10. barn i Norden har symptomer på stress.

Konsekvenserne for børn af stressede el. fraværende forældre kan være lige så store i form af omsorgssvigt, som hvis forældrene var alkoholiserede. Det er tankevækkende!

Se eksempler på nogle af mine behandlingsresultater her:

Klik her; Resultater

Tal og fakta om stress
(Kilde: Stressforeningen)
 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag.
 • 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag.
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet.
 • 11/2 million ekstra fraværsdage.
 • 30.000 hospitalsindlæggelser.
 • 500.000 kontakter til egen læge.
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • 3000 førtidspensioner.
 • 1400 danskere dør hvert år af stress.
 • 14 mia. kr. koster stress Danmark om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet.
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.
 • Danmark havde allerede i 1992 udgifter i forbindelse med stressrelaterede hjerte-kar-sygdomme for ca. 900 millioner kroner.
 • Stress og depression er væsentlige kilder til sygdom.

Kontakt

Follow on