Temprana Refleksterapi genoptræningskursus

Af Lone Sorensen

Temprana Refleksterapi genoptræningskursus (gælder også voksne patienter..)

Som du/I sikkert ved, så kan børn have den samme diagnose men lide af forskellige problemer. Måske har en gruppe børn alle spasticitet i forskellige grader, men alligevel er der meget forskel på det enkelte barns øvrige problemer.

Lone Sorensen
 • Et barn har epilepsi – et andet barn har ikke
 • Et barn kan tale – et andet barn kan ikke
 • Et barn kan vende sig selv- et andet barn kan ikke
 • Et barn kan sidde selv- et andet barn kan ikke
 • Et barn savler – et andet gør ikke
 • Et barn har hofteproblemer – et andet barn har ikke
 • Et barn har også autisme – andre børn har ikke
 • Et barn har forstoppelse- andre børn har ikke
 • Nogle børn har vejrtrækningsproblemer, mens andre ikke har
 • Et barn har syns- eller /og høreproblemer – andre børn har ikke det
 • Et barn er hyperaktivt – et andet barn passivt eller ingen af delene
 • Et barn er oversensitivt – et andet barn er undersensitivt

 

og andre ingen af delene…..

Sådan kunne jeg blive ved med en uendelig liste. Vores konsulteringsliste indeholder mere end 100 forskellige punkter/problematikker relateret til hjerneskader.

Læs mere – klik her

Temprana Refleksterapi genoptræningskursus er på internationalt plan og i sammenligning med andre hjemmetræningsmetoder med mulighed for lignende resultater det mest økonomiske.

Desuden afdækker Temprana Refleksterapi alle kroppens funktioner:  hjerne-, organer og kemiske, som ved stimulationen bringes i balance.

Hver forælder ville kunne sætte kryds ved ikke bare et problem, men op til 5-6 forskellige problemer, ja ofte flere problemer hos deres barn – men det ville være forskellige kombinationer af problemer for hvert barn.

Når vi som Temprana-terapeuter holder en personlig konsultation for et enkelt barn, er det for at evaluere alle barnets individuelle problemer i mindste detalje.

Det gør vi ved at tale med forældre og dermed sætte os grundigt ind i barnets historie.

Vi observerer barnet med egne øjne og dernæst foretager vi en undersøgelse, hvor vi ved at bearbejde/stimulere bestemte områder manuelt i ansigtet og på fødder kan danne os et billede af forskellige nervemæssige blokeringer.

Disse blokeringer er totalt forskellige fra barn til barn og MEGET afgørende i opbygning af stimuleringsplan til det enkelte barn.

Temprana Refleks terapi er en metode, hvor vi – udover at stimulere hjernens aktiviteter – også kan forbedre kroppens organfunktioner, hvis der skulle være andre problemer som astma, allergi el. lign. Ligeledes er det muligt at regulere kroppens kemiske funktioner, hormonsystem m.m.Som resultat af den individuelle konsultation, giver Temprana Refleksterapimetoden mulighed for at opbygge en individuel og meget præcis plan til det enkelte barn ved at kombinere reflekszoner og punkter i ansigt, på fødder og hænder.

I ansigtet er der 710 forskellige punkter, på hænderne og fødder 382 punkter. Kunsten er at kombinere de fuldstændigt korrekte punkter til det enkelte barn.

At udarbejde en korrekt og fyldestgørende plan for den enkelte tager mange timer. Et arbejde som kun den veluddannede Temprana Refleksterapeut er i stand at udføre efter en konsultation.

Dernæst, under et 3 dages hjemmetræningskursus, er det Temprana refleksterapeutens opgave at sørge for at forældre og/eller hjælpere er i stand til at gennemføre stimuleringen totalt perfekt. Sådan opnås de lovede resultater. Der er ingen mellemvej.

Efter endt kursus ser vi gerne barnet hver 3-4 måned til en justeringskonsultation, som varer ca. 2 timer.

En uddannet Temprana Refleksterapeut/genoptræningsterapeut har gennemgået en omfattende specialuddannelse på 400 timers uddannelse efter en baseuddannelse som Ansigts Refleksterapeut.

Som forældre bør man sikre sig, at den terapeut man vælger, har den rette uddannelse.

På www.temprana.org findes der en liste over terapeuter i Danmark, der er uddannede og opdaterede Temprana Refleksterapeuter.

Temprana Refleksterapi genoptræningskursus er på internationalt plan og i sammenligning med andre hjemmetræningsmetoder med mulighed for lignende resultater det mest økonomiske.

Desuden afdækker Temprana Refleksterapi alle kroppens funktioner:  hjerne-, organer og kemiske, som ved stimulationen bringes i balance.

Kontakt

Follow on