Corona/ COVID-19

Coronapas - krav

Erhvervsministeriets retningslinjer:   

Retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen samt Sundhedsstyrelsen: For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst.

Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende:

  1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
  2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget. (Altså hvis du har haft COV19-og dermed har immunitet – MEN hvis det er mere end 12 uger siden gælder immuniteten ikke længere. Og hvis det er mindre end 14 dage siden kan du stadig smitte). 
  3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk. 

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort

Retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen samt Sundhedsstyrelsen følges nøje.

Ligeledes vil Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed løbende vejlede og kommunikere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer.  Disse følges også omhyggeligt. 

Er du i tvivl?

Er du i tvivl – så ring til mig og så tager vi en snak over telefonen. 

(45) 2989 1442

 

Minimering af smitterisiko

Jeg har bredt fokus på at undgå smittespredning – derfor følges anbefalingerne til reduktion af smitterisiko tæt med konstant opdatering fra Erhvervsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen samt Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Men der hviler også et ansvar fra mine klienter. 

Klienter skal vaske hænder eller bruge alkoholbaseret håndsprit, inden de behandles. 

 

God tid mellem klienter

Der afsættes god tid mellem klienter, således, at der er tid til at gøre rent, lufte grundigt ud inden den næste klient kommer. 

 

Meld Afbud...

Hvis du  føler dig bare lidt syg, skal du melde afbud – også selvom det er med kort varsel. Ligeledes vil jeg også selv aflyse en tid hvis jeg følger mig bare lidt syg.

Jeg vil som behandler aflyse konsultationer, hvis der har været milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Behandler må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt. Det samme gælder klinenter – der skal gå 48 timer efter symptomer er ophørt. 

Klienter med covid-19 eller mistanke

Borger/klienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor IKKE møde op i klinikken.

Dette gælder også, hvis Borgeren/klienten ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

 

Behandler og/eller klient, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Behandler må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt

Klienter må efter et sygdomsforløb først møde op til behandling i praksisen igen 48 timer efter symptomer er ophørt. 

Kontakt

Follow on